Privaatsuspoliitika

Kehtivad alates 21.04.2023

Teie andmete, sealhulgas teie terviseandmete turvalisus on meie kõrgeim prioriteet. Käesolevas privaatsuspoliitikas selgitame meie privaatsuspoliitika üksikasju, milliseid andmeid me töötleme, miks ja kuidas me neid töötleme ning juhiseid selle kohta, kuidas toimida, kui teil on küsimusi või kaebusi.

Esitades oma isikuandmeid Salu platvormil, kasutades meie platvormi ja/või meie teenuseid, nõustute käesoleva privaatsuspoliitikaga ning nõustute sellega, et kogume ja töötleme teie tervisega seotud andmeid kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga. Lisaks nõustute, et käesolevad teenusetingimused kehtivad teie suhtes kogu meievahelise lepingu kehtivusaja jooksul.

Käesolev privaatsuspoliitika on meie teenusetingimuste (saadaval siin) lahutamatu osa ja siin terminitel on sama tähendus kui meie teenusetingimustes. Privaatsuspoliitika ja teenusetingimuste vahelise lahknevuste korral kohaldatakse privaatsuspoliitikat. Jätame endale õiguse oma privaatsuspoliitikat igal ajal ühepoolselt muuta.

Salu platvormi pakub ja haldab Salu Health OÜ, registrikoodiga 16298668. Kõik käesolevas privaatsuspoliitikas olevad viited “Salu” ja “meie” on viited Salu Health OÜ-le . Kui teil on tagasisidet, küsimusi või kaebusi, võtke meiega ühendust aadressil hello@salu.md.

 1. Kes töötleb andmeid?

  Meie (Salu Health OÜ) ehitame, opereerime ja pakume Platvormi, et võimaldada inimestel saada ligipääs meie meditsiinimeeskonnale, meditsiinilise konsultatsiooni läbiviimiseks ja võimaldada inimestele tervisega seotud andmeid salvestada ja töödelda Platvormil. Kõiki tervishoiuteenuseid pakuvad kas meie meditsiinimeeskond või meie partnerkliinik(ud) ja nende meditsiinimeeskonnad. Reeglina kõiki Platvormil pakutavaid teenuseid (online meditsiiniline konsultatsiooni) pakub meie meditsiinimeeskond ja kõiki väljaspool platvormi pakutavaid teenuseid (tervishoiuteenused, mis nõuavad füüsilist läbivaatust, analüüse, protseduure jne) pakub partnerkliinik ja tema meditsiinimeeskond.

  Salu Health OÜ on andmetöötleja ja vastutab teie isikuandmete töötlemise eest Platvormi kasutamisel, välja arvatud juhul, kui andmeid töödeldakse seoses tervishoiuteenuste osutamisega meie Partnerkliiniku poolt. Kui teenuseid, sealhulgas tervishoiuteenuseid, pakub meie meditsiinimeeskond, oleme vastutav andmetöötleja. Kui Partnerkliiniku meditsiinimeeskond osutab teile tervishoiuteenuseid (sealhulgas meditsiinilise konsultatsiooni ettevalmistamist, läbiviimist ja sellele järgnevaid tegevusi), on vastutavaks andmetöötlejateks nii Partnerkliinik kui ka meie – (i) Partnerkliinik on andmeid vastutav töötleja teile tervishoiuteenuste osutamiseks selles vajalikus ulatuses; (ii) meie tegutseme vastutava töötlejana eesmärgiga platvormi ehitada, opereerida ja hallata, et võimaldada teile ligipääsu teenustele, sh andmete platvormil salvestamise teenusele.

  Kasutades meie partnerkliiniku teenuseid, sealhulgas tervishoiuteenuseid, nõustute nende teenusetingimustega ja privaatsuspoliitikaga.

  Kui alustate meditsiinilist konsultatsiooni, lubate ja nõustute jagama oma isikuandmeid meie, partnerkliiniku ja meie mõlema meditsiinimeeskonnaga, kes on otseselt seotud vastava meditsiinilise konsultatsiooni läbiviimisega.

 2. Milliseid andmeid me kogume ja töötleme?

  Töötleme teie ja teie konto all loodud profiilide kohta järgmisi andmeid:
  • Isikuandmed: Teie isikuandmed, sealhulgas ees- ja perekonnanimi; vanus või sünniaeg, e-posti aadress, telefoninumber, isikukood, isikut tõendav dokument ja muud isikuandmed, mille olete meile edastanud;
  • Konsultatsiooniandmed (eriliigilised isikuandmete): kõik meditsiiniliste konsultatsioonidega seotud andmed, sealhulgas andmed, mille olete esitanud teie või meditsiinimeeskonna poolt enne, selle ajal või pärast meditsiinilist konsultatsiooni; meditsiinilise konsultatsiooni teksti-, video- või helisalvestised;
  • Terviseandmed (eriliiki isikuandmed): andmed, mille sisestate meie platvormile oma tervise kohta (nt vanus, sugu, pikkus, kaal, veregrupp, allergiad, kroonilised haigused, ravimid, vaktsiinid jne); andmed, mida te sisestate või jagate enne meditsiinilist konsultatsiooni ja selle kestel (sealhulgas sümptomite kirjeldus, tervisega seotud probleem, meedia ja visuaalid, mida laete üles meie platvormil); nõuanded ja soovitused, mida meditsiinimeeskond on teile andnud või koostanud (nt meditsiinimeeskonna antud meditsiiniline hinnang või juhised);
  • Eelistus- ja kasutusandmed: teie eelistused ja kasutus platvormil (nt keele-eelistused, milliseid funktsioone te kasutate ja mida mitte);
  • Kaardi andmed: andmed teie kaardi kohta, sealhulgas teie kaardi numbri esimesed või 4 viimast numbrit, teie kaardil olev nimi ja selle kehtivusaeg;
  • Klienditoe andmed: teie ja meie vaheline suhtlus (nt e-kirjad, telefonikõned, sõnumid);
  • Muud andmed: muud ülaltoodud andmed, mis on loodud meie platvormi kasutamise tulemusena või sellega seotud (nt teie tagasiside, kommentaarid ja kaebused platvormi või teenuse kohta).
 3. Miks me töötleme andmeid?

  Töötleme teie andmeid selleks, et saaksite teenuseid kvaliteetselt, ohutult ja mugavalt kasutada. See hõlmab võimalust saada meditsiinilise konsultatsiooni ajal adekvaatset meditsiinilist nõu ning talletada ja pääseda juurde oma tervisega seotud andmetele, mille olete platvormile salvestanud.

  Kogume ja töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

  • Lepingulised eesmärgid: teie ja meie vahelise lepingu sõlmimine ja täitmine, sealhulgas platvormi ja teenuste kasutamise võimaldamine. See hõlmab teie isikuandmete kogumist, et teid tuvastada, luua ja hallata teie kontot, koguda tervisega seotud andmeid (isikuandmete erikategooria), et pakkuda piisavat meditsiinilist nõu ja tervishoiuga seotud teenuseid platvormil ja väljaspool seda, salvestada, hallata ja töödelda teie terviseandmeid meie Platvormil ja kolmandate isikute andmebaasides, nagu Eesti terviseandmete andmebaas / Digilugu või muu riiklik andmebaas; võimaldada osta ning kasutada ravikindlustust Salus;
  • Kvaliteedi tagamise eesmärgid: Jälgida, dokumenteerida ja täiustada meie platvormi ja sellel pakutavaid teenuseid, sealhulgas veenduda, et platvormil antavad meditsiinilised nõuanded on asjakohased, piisavad ja täpsed, meie platvormil esinevad puudused ja vead on parandatud jne;
  • Analüütilised eesmärgid: paremini mõista teie eelistusi ning seda, kuidas meie partnerid Teenust osutavad (sealhulgas meditsiinimeeskonna kättesaadavus ja reageerimisajad), platvormi ja teenuse kasutamist ning kuidas parandada meie teenuse kasutatavust;
  • Turvalisuse eesmärgid: platvormi pettuste ja turvalisusega seotud probleemide jälgimiseks ja vähendamiseks.
  • Teie nõusolekul: võime koguda ja töödelda mõningaid teie andmeid meile antud nõusoleku alusel.
  Töötleme teie andmeid järgmistel seaduslikel alustel (üldine andmekaitsemäärus või GDPR, 2016/679/EÜ):
  • Lepingulised eesmärgid: GDPR art 6 (1) (b), kuna asjakohane töötlemine on vajalik teie ja meie vahelise lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks;
  • Kvaliteedi tagamise eesmärgid: GDPR art 6 (1) (f), kuna meil on piisav õigustatud huvi asjakohaseks töötlemiseks – et saada paremini aru meie kasutajatele antud nõuannetest ja soovitustest ning nende kvaliteedist, samuti sellest, et mõista, kuidas meie partnerid oma teenuseid osutavad;
  • Analüütilised eesmärgid: GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f, kuna meil on piisav õigustatud huvi asjakohase töötlemise läbiviimiseks, et saada paremini aru meie kasutajate eelistustest ja sellest, kuidas kasutajad meie platvormiga suhtlevad ning kuidas me saame oma platvormi täiustada. Platvorm ja teenused;
  • Turvalisuse eesmärgid: GDPR art 6 (1) (f), kuna meil on piisav õigustatud huvi asjakohase töötlemise läbiviimiseks – pettuste ja turvalisusega seotud probleemide jälgimiseks ja ärahoidmiseks meie platvormil;
  • Teie nõusolekul: GDPR art 6 (1) (a), kuna asjakohane töötlemine põhineb teie nõusolekul.
 4. Milliseid isikuandmeid millistel eesmärkidel kasutatakse?

  Töötleme alljärgnevaid andmeid järgmistel eesmärkidel:
  • Isiklikud andmed: lepingulised ja turvalisuse eesmärgid, teie nõusolekul
  • Konsultatsiooniandmed: lepingulised ja kvaliteedieesmärgid, teie nõusolekul
  • Terviseandmed: lepingulised ja kvaliteedieesmärgid, teie nõusolekul
  • Eelistus- ja kasutusandmed: lepingulised ja analüütilised eesmärgid teie nõusolekul
  • Kaardiandmed: lepingulised ja turvalisuse eesmärgid
  • Klienditoe andmed: lepingulised, analüütilised, turbe- ja kvaliteedieesmärgid
  • Muud andmed: lepingulised eesmärgid, teie nõusolekul
 5. Kuidas me andmeid kogume ja töötleme?

  Üldjuhul kogume teie isikuandmeid, sealhulgas eriliigilisi isikuandmeid, otse teilt või riikliku terviseandmete andmebaasi kaudu (Eestis Digilugu). Te ei ole kohustatud meie platvormil mingit teavet andma, kuid see võib võimaldada kasutada mõnda või kõiki platvormil saadaolevaid teenuseid.

  Andmeid kogutakse ja töödeldakse, kui kasutate teenust ja sisestate andmed platvormile. Kuna meditsiinimeeskond uurib teie isikuandmeid ja annab teile meditsiinilist nõu (näiteks meditsiinimeeskond annab hinnangu teie tervisega seotud küsimusele või kirjeldab, milline terviseprobleem teil võib olla), saame ja töötleme ka teie isikuandmeid, sh tervisega seotud isikuandmeid, mis on saadud meditsiinimeeskonnalt või partnerkliinikult või muudelt teie andmeid salvestavatest riiklikest andmebaasidest.

  Teie andmeid töödeldakse ja säilitatakse Euroopa Liidu piires. Me ei töötle teie isikuandmeid automatiseeritud otsuste tegemiseks ega profiilide koostamiseks.

 6. Kellele me andmeid jagame?

  Võime jagada teie isikuandmeid järgmiste kolmandate osapooltega:

  • Partnerkliinikud ja nende meditsiinimeeskond
  • Riiklikud terviseandmebaasid, näiteks Digilugu
  • Maksteenusepakkujad, kes töötlevad teie tehinguid
  • Ravikindlustuse vahendaja ja pakkujale
  • Sideteenuste pakkujad, kes võimaldavad e-kirju, kõnesid, SMS-sõnumeid ja muud meie vahelist suhtlust
  • Meie kasutatavad tehnilised platvormid ja tööriistad
  • Riigiasutused, kellele oleme seaduse alusel kohustatud teie isikuandmeid avaldama
  • Muud platvormi ja teenuste pakkumisega seotud osapooled

  Teie andmeid ei jagata kellegagi, välja arvatud juhul, kui see on teenuste osutamiseks otseselt vajalik. Sel juhul jagatakse andmeid ainult selleks vajalikus ulatuses. See tähendab, et teie andmetele pääsevad juurde ainult need isikud, kes on teenuste osutamiseks üliolulised. Näiteks pääseb vastav meditsiinimeeskonna liige või partnerkliinik teie isikuandmetele juurde ainult siis, kui see on vajalik teile meditsiinilise nõustamise või tervishoiuga seotud teenuste osutamiseks (nt meditsiinilise konsultatsiooni ettevalmistamine ja läbiviimine).

 7. Kui kaua andmeid säilitatakse?

  Säilitame teie isikuandmeid järgmisteks perioodideks, kui seadus ei näe ette teistsugust perioodi, mille puhul kehtib seaduses sätestatud kohustuslik ajavahemik:

  • Isiklikud andmed: kustutatakse varsti pärast teie konto sulgemist;
  • Konsultatsiooniandmed: 30 aastat loomisest arvates;
  • Terviseandmed: 30 aastat loomisest arvates;
  • Eelistus- ja kasutusandmed: kustutatakse varsti pärast teie konto sulgemist;
  • Kaardi andmed: kustutatakse varsti pärast teie konto sulgemist;
  • Klienditoe andmed: 5 aastat alates nende loomisest;
  • Muud andmed: kustutatud varsti pärast teie konto sulgemist;
  • Raamatupidamisega seotud andmed: 7 aastat nende loomisest.

  Pärast ülalnimetatud perioodi lõppu kustutame teie isikuandmed.

 8. Teie õigused seoses andmete töötlemisega

  Teil ei ole seadusest tulenevat kohustust meile oma isikuandmeid edastada. Kuid selleks, et saaksime teile teenuseid pakkuda ja platvormile juurdepääsu võimaldada, peame koguma ja töötlema teie isikuandmeid. Palun võtke teadmiseks, et kui te ei esita mõnda või kõiki platvormil või meditsiinimeeskonna nõutud andmeid, ei pruugi teil olla võimalik platvormile või selle osale juurde pääseda või seda kasutada.

  Seoses teie isikuandmete töötlemisega on teil järgmised õigused:

  • Õigus teabele: teil on õigus saada käesolevas privaatsuspoliitikas esitatud teavet. Käesolevate tingimuste kehtiv versioon on saadaval Salu veebilehel (https://www.salu.md).
  • Juurdepääsuõigus: teil on õigus paluda meilt esitada teile koopia meie poolt töödeldud isikuandmetest.
  • Õigus andmete parandamisele: teil on õigus paluda meil oma isikuandmete parandamist, kui andmed on ebaõiged või puudulikud.
  • Õigus kustutamisele: teil on õigus paluda meil oma isikuandmed kustutada, välja arvatud juhul, kui oleme seaduse või meievahelise lepingu alusel kohustatud teie isikuandmete töötlemist jätkama või kui meil on muu seaduslik alus andmete töötlemise jätkamiseks. Igal juhul kustutame teie isikuandmed niipea, kui neil ei ole enam teie isikuandmete töötlemiseks seaduslikku alust.
  • Õigus piiramisele: teil on õigus paluda meil piirata teie isikuandmete töötlemist, kui andmed on ebaõiged või puudulikud või kui teie isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult.
  • Õigus andmete liikumisele: teil on õigus paluda meil esitada teile või, kui see on tehniliselt võimalik, kolmandale isikule, teie isikuandmed, mille olete ise meile esitanud ja mida töödeldakse vastavalt teie nõusolekule või leping teie ja meie vahel.
  • Vastuväidete esitamise õigus: teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, kui arvate, et meil pole teie isikuandmete töötlemiseks seaduslikku alust. Mis tahes töötlemiseks, mis toimub vastavalt teie nõusolekule, saate oma nõusoleku alati tagasi võtta, saates meili aadressile hello@salu.md, kasutades konto registreerimisel kasutatud e-posti aadressi.
  • Õigus esitada kaebusi: teil on õigus esitada kaebusi oma isikuandmete töötlemise kohta vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule.

  Kõiki neid õigusi saate kasutada, võttes meiega ühendust aadressil hello@salu.md, kasutades e-posti aadressi, mida kasutasite oma Konto registreerimisel. Anname endast parima, et vastata teie taotlusele, mis on esitatud vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale 1 nädala jooksul.

  GDPR artikli 12 (3) kohaselt peame teie taotlusele vastama 1 kuu jooksul. Kui see on meile esitatud taotluste arvu ja keerukuse tõttu vajalik, võime vastavalt GDPR artiklile 12 ( 3 ) vastata ka teie taotlusele 3 kuu jooksul.

 9. Meie küpsiste poliitika

  Meie veebisait ja platvorm kasutavad küpsiseid (cookies). Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad teie seadmesse salvestatud teavet ja mida kasutatakse teie jälgimiseks, jälgimiseks ja turvalisuse tagamiseks. Näiteks kasutame küpsiseid teie seansside jälgimiseks (saame hoida teid kontole sisselogituna) ja analüütilistel eesmärkidel. Meie platvormi kasutades nõustute, et võime kasutada küpsiseid.
  Saate küpsised igal ajal keelata, tehes oma brauseri seadetes asjakohaseid muudatusi. Asjakohast teavet küpsiste toimimise ja nende keelamise kohta leiate oma brauseri info-/abimaterjalidest või veebilehe www.aki.ee/et/kupsised või www.allaboutcookies.org kaudu. Siiski pidage meeles, et kui küpsised on keelatud, ei pruugi mõned meie veebilehe, platvormi ja teenuste funktsioonid korralikult toimida.
 10. Kontakt

  Kui teil on küsimusi või kommentaare seoses teie isikuandmete töötlemisega meie poolt, olete alati teretulnud meiega või meie andmekaitseametnikuga ühendust võtma. Meie andmetöötleja kontaktid: Salu Health OÜ, Eesti registrikood 16298668, e-post: hello@salu.md.

  Kui teil on oma andmete kogumise ja käitlemisega seotud kaebusi, võite pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (Andmekaitse Inspektsiooni) või teie alalise elukohariigi muu asjakohase andmekaitseasutuse poole.

Säästa oma tellimuselt 30%!

Salu aastase paketiga kasutad meie teenuseid soodsamatel tingimustel.