Kasutustingimused

Tere tulemast Salule. Meie missiooniks on tagada kõigile meelerahu, pakkudes lihtsat, mugavat ja taskukohast juurdepääsu esmatasandi arstiabile. Saame seda teha, ühendades teid meie või meie partnerkliinikute meditsiinimeeskonnaga ja ekspertidega.

Käesolev dokument määratleb Salu Health OÜ, Eesti ettevõtte registrikoodiga 16298668 (“Salu“) teenusetingimused (“Teenuse tingimused”). Oleme Terviseameti poolt väljastatud tegevusluba omav tervishoiuteenuse osutaja tegevusloa numbriga L05599.

Meie platvormi või teenuseid kasutades kinnitate, et olete need teenusetingimused ja meie privaatsuspoliitika läbi lugenud ning kinnitate ja nõustute nendega ning seetõttu on käesolev leping teie ja meie vahel nõuetekohaselt sõlmitud ja siduv. Lisaks nõustute, et käesolevad teenusetingimused kehtivad teie suhtes kogu meie platvormi või teenuste kasutamise ja käesoleva lepingu kehtivuse ajal.

 1. Mõisted

  Konto

  tähendab teie isiklikku kontot, mille kaudu pääsete ligi Salu platvormile ja teenustele.

  Anonüümselt osutatavad teenused

  tähendab üldist või anonüümset meditsiinilist nõuannet, mida meditsiinimeeskond teile annab ilma teid tuvastamata.

  Tasu

  tähendab summasid, mida võtame või võime küsida meie platvormi või teenuste kasutamise või kättesaadavuse eest. Meie tasud võivad erineda olenevalt riigist, kus me teenuseid osutame.

  Tervise teenused

  tähendab kõiki meie, meie partnerkliiniku pakutavaid või meie platvormi kaudu saadavaid teenuseid, sealhulgas anonüümselt osutatavad teenused ja isikupärastatud teenused, meditsiiniline konsultatsioon, välja arvatud tervishoiuteenus.

  Tervishoiuteenused

  tähendab tervishoiuteenused Eesti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 2 ja võlaõigusseaduse § 758 tähenduses, mis on kättesaadavad meie Platvormi või muul viisil meie kaudu.

  Tuvastama or Tuvastamine

  tähendab isiku tuvastamist tema isikut tõendava dokumendi (pass, ID-kaart, juhiluba vms) abil. See võib hõlmata automaatseid tuvastamisvahendeid (Eesti ID-kaart, Smart-ID, Mobiil-ID) või manuaalseid tuvastamise vahendeid (kasutades isikut tõendavat dokumenti).

  Meditsiiniline konsultatsioon

  tähendab teie ja meditsiinimeeskonna vahelist konsultatsiooni platvormi kaudu.

  Meditsiinimeeskond või meditsiinitöötajad

  tähendab meie või meie partnerkliiniku meditsiinitöötajaid, sealhulgas arste, õdesid ja teisi spetsialiste. Meditsiinitöötajad võivad olla meie või partnerkliiniku töötajad või teenusepakkujad.

  Partnerkliinik

  tähendab meditsiinikeskusi, kliinikuid, haiglaid või laboriteenuste pakkujaid, mis on meie koostööpartnerid või muul viisil kliinikud, kes pakuvad teile meie palvel meditsiiniteenuseid (nt broneerime teile aja), sealhulgas meie veebisaidil loetletud partnerid.

  Isikupärastatud teenused

  tähendab meditsiinimeeskonna pakutavat personaliseeritud meditsiinilist nõustamist, mille käigus teid tuvastatakse.

  Platvorm

  Salu hallatav platvorm, veebi- või mobiilirakendus ja/või toode, sealhulgas veebisait https://www.salu.md ja toode https://portal.salu.md.

  Privaatsuspoliitika

  tähendab meie privaatsuspoliitikat, mis on nende teenusetingimuste lahutamatu osa. Saadaval aadressil https://salu.md/privacy-policy.

  Teenused

  tähendab tervishoiuteenuseid ja tervishoiuteenuseid, mis on saadaval platvormi või muul viisil meie kaudu.

  Tellimustasu

  omab allolevas punktis 7.1 toodud tähendust.

  Tellimusperiood

  omab allolevas punktis 7.1 toodud tähendust.

  Meie

  tähendab Salu.

  Teie

  tähendab klienti või patsienti, kes kasutab meie platvormi või teenuseid ise või kolmanda isiku kasuks.
 2. Üldine

  1. Platvorm võimaldab teil teenuseid kasutada. Teenuste pakkumise kaudu tahame aidata teil lahendada mittekiireloomulisi tervisega seotud küsimusi ja probleeme, mis teil võivad tekkida. Meie, meie partnerkliinik ega meditsiinimeeskond ei saa garanteerida, et meie või meie partnerkliiniku kaudu saadud teenused või meditsiinilised nõuanded on alati tõhusad või lahendavad teie probleemi.
  2. Te olete teadlikud ja nõustute, et me ei saa teid aidata iga küsimuse või olukorra puhul. Sellest hoolimata on meie eesmärk aidata teil leida sobivat abi või vastata, millal ja kus seda vajate.
  3. Tervishoiuteenuseid osutame meie või meie partnerkliinikud. Kui tervishoiuteenuseid pakub meie partnerkliinik, oleme vaid tehniline platvorm, mis ühendab teid partnerkliiniku meditsiinimeeskonnaga. Selle kaudu tahame parandada viisi, kuidas pääsete ligi ja kasutate esmatasandi arstiabi ning usaldusväärsete ja kvalifitseeritud ekspertide üldisi meditsiinilisi nõuandeid.
  4. Reeglina pakub kõiki platvormil pakutavaid teenuseid (online meditsiiniline konsultatsioon) meie meditsiinimeeskond ja kõiki väljaspool platvormi pakutavaid teenuseid (tervishoiuteenused, mis nõuavad füüsilist läbivaatust, analüüse, protseduure jne) pakub partnerkliinik.
 3. Teie konto

  1. Konto ja leping. Sisestades oma e-posti ja luues Platvormil parooli, loote meiega isikliku konto (st Konto) ja alustate seeläbi Platvormi ja Teenuste kasutamist. Käesolev leping Teie ja Salu vahel loetakse sõlmituks Konto loomise hetkest ja jääb kehtima määramata ajaks.
  2. Kontole ligipääsu turvalisus. Kontole pääsete juurde ja seda saate ja tohite kasutada ainult teie. Vastutate ainuisikuliselt selle eest, et ainult teil on juurdepääs kontole ja teie konto ligipääsu andmeid (sh salasõna) hoitakse kolmandate isikute eest kaitstuna. Olete teadlik, et teie terviseandmeid võidakse salvestada teie kontole ja sel põhjusel peate kontole ligipääsuandmeid ettevaatlikult ja turvaliselt salvestama ning hoidma.
  3. Isiklik kasutus. Võite kasutada kontot teenuste kasutamiseks endale või oma eestkostetavale ja alla 18-aastasele lapsele, välja arvatud juhul, kui teenusetingimused või kohaldatavad seadused seda piiravad.
  4. Teavitused. Võime saata teateid, sõnumeid või helistada teile, kasutades teie poolt meile edastatud isikuandmeid, sealhulgas e-posti, telefoninumbri, seadme või brauseri märguandeid või mis tahes muid konto andmeid. Kõik Konto või isikuandmete kaudu teile edastatud teated loetakse teile nõuetekohaselt edastatuks samal kalendripäeval, mil me teate saatsime.
  5. Andmete muutmine. Kohustute meid viivitamatult teavitama, kui teie kontaktandmed muutuvad.
  6. Teenus täiskasvanutele. Käesolevaga kinnitate meile, et olete vähemalt 18-aastane ja teil on täielik õigusvõime iseseisvalt tegutseda ja otsustada enda ja oma alaealiste laste eest, kui kasutate teenuseid viimaste jaoks. Teil ei ole õigust Teenust kasutada, kui olete noorem kui 18 aastat vana.
 4. Meie teenused

  1. Üldine. Meie kaudu saate kasutada terviseteenuseid ja tervishoiuteenuseid, mis võivad olla kas anonüümsed või isikupärastatud teenused. Meiega käesolevat lepingut sõlmides kinnitate soovi ja nõustute, et meie, meditsiinimeeskond ja meie partnerkliinikud pakume teile teenuseid ja tervishoiuteenuseid.
  2. Terviseteenused. Meie kaudu saadaolevad tervishoiuteenused hõlmavad üldist, isikupärastamata (anonüümset) nõustamist või teabe pakkumist, andmete salvestamise ja haldamisega seotud teenuseid ning muid platvormi kaudu või muul viisil meie poolt pakutavaid teenuseid. See võib hõlmata üldisi meditsiinilisi teadmisi, meditsiinilist nõustamist, mis seaduse kohaselt ei kvalifitseeru konkreetselt tervishoiuteenusteks, või selgitusi tervishoiusüsteemi kohta.
  3. Tervishoiuteenused. Tervishoiuteenuste alla kuuluvad teenused, mis on seaduse järgi kvalifitseeruvad tervishoiuteenusteks, nimelt tervishoiutöötaja tegevust haiguse, vigastuse või mürgistuse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks eesmärgiga leevendada inimese vaevusi, hoida ära tema tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist. Meie teenuste kasutamisel, sealhulgas meditsiinilise konsultatsiooni alustamisel, nõustute sellega, et meditsiinitöötajad, meie ja meie partnerkliinik osutavad teile tervishoiuteenuseid.
  4. Tervishoiuteenused meie meditsiinimeeskonnalt. Tervishoiuteenuseid, mis on saadaval veebipõhise meditsiinikonsultatsiooni kaudu, pakub meie meditsiinimeeskond ja need teenuste tingimused kehtivad tervishoiuteenuste osutamise suhtes.
  5. Tervishoiuteenused partnerkliinikutelt. Teatud juhtudel (nt füüsilised läbivaatused, analüüsid, meditsiinilised protseduurid jne) võib tervishoiuteenuseid osutada meie partnerkliiniku meditsiinimeeskond. Sellistel juhtudel ei paku me ise mingeid meditsiinilisi nõuandeid ega tervishoiuteenuseid ega vastuta meie teenuse raames või sellega seoses pakutava meditsiinilise nõustamise sisu või kvaliteedi eest. Sel juhul osutavad tervishoiuteenuseid partnerkliinik ja selle meditsiinimeeskond. Meie partnerkliinikud on litsentseeritud tervishoiuteenuste osutajad ja vastavad meditsiinilise konsultatsiooni läbiviimiseks nõutavatele standarditele. Meditsiinilise konsultatsiooni alustamisega partnerkliiniku teenusetingimuste, meie privaatsuspoliitika ning teenusetingimuste ja meie partnerkliiniku(te) privaatsuspoliitikaga.
  6. Anonüümne teenus. Anonüümne teenus on teenus, mida meie või partnerkliinik saame teile pakkuda, ilma et peaksime teid tuvastama. See võib hõlmata üldisi (personaliseerimata) meditsiinilisi teadmisi, tervishoiusüsteemi kohta andmete esitamist, nõustamist ja muid sarnaseid teenuseid, mis ei kuulu tervishoiuteenuse alla. Olete teadlik ja nõustute, et mõned teenused nõuavad teie tuvastamist ja seetõttu pole need anonüümse teenuse jaoks saadaval kui te end ei tuvasta.
  7. Personaliseeritud teenus. Isikupärastatud teenus on teenus, mille puhul meie või partnerkliinik peame teid tuvastama. Meditsiinimeeskond saab pakkuda isikupärastatud teenuseid ainult juhul, kui suudame teid edukalt tuvastada. Isikupärastatud teenused võivad hõlmata järgmisi teenuseid (mitteammendav loetelu): a) isiklik meditsiiniline nõustamine; b) retseptiravimite väljastamine või pikendamine; c) töövõimetus- või haiguslehe alustamine ja lõpetamine; d) eriarstile saatekirja väljastamine; e) saatekirjade väljastamine analüüsile või laboratoorsele teenusele; (f) Digiloos kättesaadavate isikuandmete töötlemine; g) meditsiinilise dokumendi või tõendi väljastamine; h) füüsilise visiidi kokkuleppimine; (i) muud teenused, mida meditsiinimeeskond peab isikupärastatud teenuseks, mis nõuab teie tuvastamist.
  8. Meditsiinilisel otsusel põhinevad teenused. Teenused on saadaval ainult juhul, kui meditsiinimeeskond oma meditsiiniliste kogemuste ja teadmiste põhjal peab sellist teenust sobivaks ja vajalikuks, lähtudes teie tervisega seotud probleemist või vajadusest. Meie ega meditsiinimeeskond ei ole kohustatud osutama teenuseid, kui meie või meditsiinimeeskond otsustab, et teenuse osutamiseks ei ole piisavalt teavet või teenuse osutamine ei ole asjakohane, vajalik või võib muul viisil teile kahjulik olla. Meie ega meie partnerkliinik ei vastuta tagajärgede eest, kui keeldume teenuste osutamisest või kui meditsiiniline otsus põhineb ebatäpsel, mittetäielikul või eksitaval teabel.
  9. Esmatasandi arstiabi. Meie meditsiinimeeskond koosneb ainult esmatasandi tervishoiuteenustele keskendunud spetsialistidest. Seetõttu saadakse kõik teenuste kaudu saadud meditsiinilised nõuanded esmatasandi spetsialistidelt (õed, üld- või perearstid, muud spetsialistid) ega hõlma eriarsti nõuandeid ega analüüse, teste ja protseduure väljaspool esmatasandi arstiabi. Meie Teenused hõlmavad sarnaseid (kuid mitte kõiki) teenuseid, mida pakuvad perearstid Eestis.
  10. Teenuse asukoht. Saate kasutada meie teenuseid kas platvormi kaudu või meie partnerkliiniku füüsilistes ruumides. Kõik elektroonilised teenused (nt veebikonsultatsioonid) loetakse osutatuks riigis, kus me tervishoiuteenuste osutajana oleme asutatud ja litsentseeritud (st Eestis).
  11. Konsultatsiooni viisid. Meie platvorm võimaldab teil saada meditsiinilist konsultatsiooni distantsilt, kas vestluse, kõne või videokõne kaudu. Meditsiiniline konsultatsioon loetakse alanuks, kui platvormil (i) alustate vestlust või (ii) broneerite kõne või videokõne. Meditsiiniline konsultatsioon loetakse lõppenuks, kui (i) arst lõpetab vestluse, (ii) kõne või videokõne lõpeb või (iii) kõne või videokõne broneerimine tühistatakse enne, kui meditsiinimeeskond on kõne või videokõne algatanud.
  12. Teenused lapsele. Võite kasutada teenuseid oma alaealise lapse jaoks, kelle seaduslik esindaja te olete, kui kehtivate seadustega ei ole sätestatud teisiti. Kasutades teenuseid oma lapse jaoks, tema huvides või nimel, kinnitate, et teil on kõik seaduslikud õigused last seaduslikult esindada, tema nimel tegutseda, tema meditsiiniandmetele juurde pääseda ning teenuseid lapse nimel ja nimel kasutada. Meie või meditsiinimeeskond võime nõuda tõendite esitamist, mis tõendavad, et olete oma lapse seaduslik esindaja. Samuti on meie meditsiinimeeskonnal õigus keelduda teile teenuste osutamisest, kui neil on põhjust kahelda, et te ei ole lapse seaduslik esindaja. Teie kui seadusliku esindaja antud nõusolekud ja tehtud toimingud loetakse lapse nõusolekuks ja tegevuseks.
  13. Partnerkliiniku teenused. Kinnitate, et olete teadlikud ja nõustute, et teatud meditsiinilisi konsultatsioone (sealhulgas tervishoiuteenuste ja tervishoiuteenuste osana pakutavaid või partnerkliiniku füüsiliste rajatiste kaudu pakutavaid meditsiinilisi nõuandeid) pakub partnerkliinik, mitte meie. Sellisel juhul tegutseme tehnilise platvormi operaatorina, mis ühendab teid partnerkliiniku ja selle meditsiinimeeskonnaga. Teate ja nõustute, et meie kui tehnilise platvormi operaator ei vastuta partnerkliinikult või meditsiinimeeskonnalt saadud meditsiiniliste nõuannete sisu ja kvaliteedi eest. Arstikonsultatsiooni alustades nõustute ja nõustute meie ja teile tervishoiu- ja tervishoiuteenust osutava partnerkliiniku teenusetingimuste ja privaatsuspoliitikaga.
  14. Füüsiliste koosolekute tingimused. Kasutades teenuseid kolmanda osapoole kliiniku (nt partnerkliiniku) füüsilistes ruumides, nõustute vastava partnerkliiniku teenusetingimustega.
  15. Perearsti registreerimine (Eesti spetsiifiline teenus). Lisaks meie põhiteenustele saame teil Eestis aidata leida perearsti nii teile kui ka teie alaealistele lapse(de)le ning abistada registreerimisprotsessis. Teate ja nõustute, et me ei vastuta ühegi kolmanda osapoole, sealhulgas perearsti tegevuse ja tegevusetuse eest. Perearsti vastuvõtule pääsemiseks peate teie ja kõik perearsti vastuvõtule registreeruvad isikud vastama järgmistele kriteeriumidele: isikul peab olema (a) Eestis kehtiv riiklik ravikindlustus (b) kehtiv Eesti isikut tõendav dokument, näiteks elamisluba, pass, ID kaart, koos Eesti isikukoodiga. Olete teadlik, et perearsti registreerimise teenus on saadaval ainult Eestis ning lisaväärtusteenusena.
   Kuigi me ei saa garanteerida, et perearst võtab teid oma nimistusse, teeme mõistliku pingutuse selle nimel, et teie nimistusse saamise võimalusi suurendada. Juhul, kui meil ei õnnestu teid perearsti vastuvõtule registreerida 12 kuu jooksul alates tellimise alustamisest, on teil õigus nõuda meilt raha tagastamist summas, mis võrdub poolega perearsti registreerimisel tasutud hinnast eeldusel, et taotlus raha tagastamiseks on saadetud meile 14 kuu jooksul alates perearsti lisateenuse tellimisest. Pärast tellimuse tühistamist on teil õigus Salu kaudu jääda selle perearsti nimistusse, kuhu nimekirja te olite lisatud.
  16. Teenuse jaoks vajalikud andmed. Teenuse kasutamiseks ning piisavate ja täpsete juhiste või soovituste saamiseks palutakse teil platvormil meile või meditsiinimeeskonnale esitada teatud isikuandmed, sealhulgas eriliiki isikuandmed. Olete teadlik ja nõustute, et meie või meditsiinimeeskond võime keelduda teenuste osutamisest või teenuse kvaliteet võib olla madalam, kui te ei esita meile või meditsiinimeeskonnale piisavalt ja täpseid andmeid. Kinnitate, et kõik andmed, mille meile, meditsiinimeeskonnale või partnerkliinikule esitate, on asjakohased, tõesed, täpsed ja täielikud. Lisaks olete teadlik ja nõustute sellega, et teenuste osutamisel ei pruugi meil ega meditsiinimeeskonnal olla võimalik kontrollida teie terviseandmeid, mis on salvestatud üheski kolmanda osapoole andmebaasis (nt Digilugu), mistõttu me ei saa neile andmetele ise juurde pääseda. Siiski annate käesolevaga meditsiinilisele meeskonnale nõusoleku saada ligipääsu andmetele ametlikus terviseandmete andmebaasis (Digilugu või muus), neid salvestada ning töödelda.
  17. Andmete töötlemine. Teenuste osutamisel töötleme (kogume, loome, säilitame jne) teie kohta teatud isikuandmeid, sealhulgas eriliiki isikuandmeid (sh terviseandmed). Te nõustute, et neid andmeid võidakse säilitada ainult meie juures, välja arvatud juhul, kui andmete sisestamine riigi hallatavasse tervishoiuteenuste andmebaasi on seadusega kohustuslik. Kui te ei soovi, et me teie andmeid töötleksime, sealhulgas säilitaksime, peate lõpetama meie teenuse kasutamise ja teavitama meid oma taotlusest lõpetada teie isikuandmete töötlemine.
  18. Salvestamine. Võime teenuste osutamisel salvestada vestlusi, kõnesid ja videokõnesid. Need salvestised jäävad konfidentsiaalseks ja neid saab kasutada näiteks kvaliteedi tagamise või vaidluste lahendamise eesmärgil.
  19. Eraravikindlustus. Meie partner IIZI Kindlustusmaakler võimaldab teil saada kindlustuspakkumisi ning sõlmida eraravikindlustuse lepinguid. Olete teadlikud ja nõustute, et Salu mistahes viisil ei abista ega nõusta kindlustusega seotud teemadel – seda teeb üksnes IIZI Kindlustusaakler. Ostes eraravikindlustuse toote IIZI Kindlustusmaakleri kaudu te volitate IIZI Kindlustusmaaklerit edastada ravikindlustuspoliisi meile selleks, et me saaksime salvestada antud poliisi teie Salu konto all. See võimaldab teil mugavalt pääseda ligi oma poliisile meie keskkonnas.
 5. Tühistamine

  1. Tühistamine teie poolt. Juhul, kui te ei saa meditsiinilisel konsultatsioonil osaleda või soovite eelseisvast meditsiinilisest konsultatsioonist loobuda, peate vastava meditsiinilise konsultatsiooni tühistama 24 tunni jooksul enne antud konsultatsiooni algust teavitades meid tühistamissoovist emaili (hello@salu.md) teel. Juhul, kui te ei ole eeltoodud meditsiinilist konsultatsiooni nõuetekohaselt tühistanud, jätame endale õiguse mitte tagastada selle arstliku konsultatsiooni eest makstud tasu ja/või nõuda teilt visiidile või vastavale teenusele mitteilmumise eest kehtivaid tasusid. Füüsilisele visiidile mitteilmumise eest on meil õigus teilt võtta (ja te annate meile käesolevaga nõusoleku võtta) teilt täishinna, mille vastav partnerkliinik, kus teil vastav meditsiiniline konsultatsioon pidi toimuma, võtab füüsilise visiidi eest oma (mitte-Salu) eraklientidelt.
  2. Tühistamine meie poolt. Meil, partnerkliinikul või meditsiinimeeskonnal on õigus keelduda Teenuste osutamisest, tühistada meditsiiniline konsultatsioon, kui (i) rikute oma kohustusi, mis tulenevad käesolevatest teenusetingimustest; (ii) ei järgi meie või meditsiinimeeskonna nõudeid või juhiseid, (iii) te ei ole meditsiinimeeskonnale vastanud 10 minuti jooksul alates meditsiinimeeskonna liikme viimasest sõnumist või vastamata kõnest, (iv) teil on tasumata arveid, (v) meie, partnerkliinik või meditsiinimeeskond peab võimatuks, ebamõistlikuks, ebaseaduslikuks või liiga riskantseks anda teile platvormi kaudu nõu või konsultatsiooni; (vi) meditsiinimeeskond leiab, et ta ei ole pädev teid teatud küsimustes nõu pidama; (vii) salvestate meditsiinimeeskonna ilma selle selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta; (viii) käitute meie, partnerkliiniku või meditsiinimeeskonnaga solvavalt või ebaviisakalt; (ix) meditsiinimeeskond leiab, et te ei ole platvormi kaudu konsultatsiooni saamiseks täielikult teovõimeline (nt olete joobes, alaealine või muul viisil piiratud teovõime) või (x) ettenägematute asjaolude tõttu ei saa meie meditsiinimeeskond osaleda meditsiinilisel konsultatsioonil või teenuste osutamisel.
 6. Piirangud

  1. Teenuse piirangud. Olete teadlikud, et meie teenused ei asenda arstivisiite ega pruugi sobida kõigi tervisega seotud küsimuste ja sündmuste jaoks. Paljud küsimused võivad nõuda füüsilist läbivaatust, analüüside tegemist, keerulisi teste, eriarsti külastamist ja/või muid sobivaid meetmeid. Meie platvorm ja meie teenused ei saa teid kõigis neis küsimustes aidata. Soovitame hädaolukorras konsulteerida oma pere- või üldarstiga või pöörduda kiirabisse (sh helistada kiirabitelefonil nt 112).
  2. Esmatasandi arstiabi piirangud. Kuigi meie eesmärk on katta enamik esmatasandi tervishoiuteenustest, ei pruugi meie teenused hõlmata kõiki kliinikute, haiglate, perearstikeskuste või üldarstide kaudu pakutavaid teenuseid. Meie või meditsiinimeeskond juhendab teid selle kohta, millised teenused on teenustes sisalduvad ja välja jäetud. Siit leiate muu hulgas saadaolevate teenuste loetelu.
  3. Lepingu rikkumine. Meil, meie partnerkliinikutel ja meditsiinimeeskonnal on õigus keelduda teenuste osutamisest, kui meil on põhjust arvata, et rikute meie lepingut ja mis tahes siin määratud tingimust.
  4. Teenuse osas garantiid puuduvad. Teate ja nõustute, et meie, partnerkliinik ja/või meditsiinimeeskond ei saa anda garantiisid, lubadusi ega tagatisi meie teenuse tõhususe või edukuse ega terviseprobleemide lahendamise kohta.
  5. Piirangud. Meil on õigus Teenuste pakkumist piirata või lõpetada, kui see on vajalik tehniliste uuenduste, hooldustööde, kasutamise ülekoormuse, teenuste väärkasutuse, petturliku tegevuse või muu põhjuse tõttu, mida peame piisavalt oluliseks.
 7. Tasud & Maksed

  1. Üldine. Meie hinnastamine, sealhulgas tasud, omavastutused, piirangud ja muud kulud, võib erineda olenevalt riigist, kus teenuseid osutatakse. Teie suhtes kohaldatav hinnakujundus täpsustatakse platvormil teenuse tellimisel. Näiteks kui soovite kasutada meie füüsilisi teenuseid Soomes, on teie tellimuse tasu ja omaosalus erinevad võrreldes samade teenustega Eestis. Kui täpsustate oma asukohta Registreerimisprotsessi käigus täpsustatud asukoht (riik, linn) määrate kindlaks, millises riigis soovite meie füüsilisi teenuseid kasutada ja seega, milline hinnastamine teile kehtib. Jätame endale õiguse mitte osutada teile teenuseid väljaspool registreerimisprotsessi käigus määratud asukohta (riiki või linna).
  2. Tellimus. Meie platvormile ja teenustele juurdepääsu ja nende kasutamise võimaldamise eest võtame korduvat kuutasu (“kuutasu” või “tellimustasu“). Meil on kuine ja aastane tellimus.
  3. Kuine tellimus. Kuutellimuse korral võetakse kuutasu, mis võimaldab saada teenusele ligipääsu ning kasutada teenuseid 30 päeva jooksul tellimuse tegemise kuupäevast arvates (“Igakuine tellimusperiood”). Tellimus automaatselt uueneb iga 30-päeva tagant (st algab uus 30-päevane igakuine tellimusperiood), välja arvatud juhul, kui tellimus lõpetatakse käesolevate tingimuste alusel. Kuutasu makstakse ette 30-päevase perioodi eest, mil teil on võimalik teenuseid kasutada, vastavalt meie poolt antud juhistele.
  4. Aastane tellimus. Aastase tellimuse korral võetakse kuutasu, mis võimaldab saada teenusele ligipääsu ning kasutada teenuseid 360 päeva jooksul tellimuse tegemise kuupäevast arvates (“Aastane tellimusperiood”). Tellimus automaatselt uueneb iga 360-päeva tagant (st algab uus 360-päevane igakuine tellimusperiood), välja arvatud juhul, kui tellimus lõpetatakse käesolevate tingimuste alusel. Te nõustute, et aastase tellimuse tellimisel kohustute tasuma kuutasu kogu Aastase tellimusperioodi jooksul, kas ühekordse maksena kogu Aastase tellimusperioodi eest ette või kuutasudena kogu Aastase tellimusperioodi jooksul (st 12 kuutasu makset).
  5. Tellimuse periood. Kuutasu makstakse ette (i) igakuise liitumisperioodi, 30-päevase perioodi (kuised maksed) või (ii) iga-aastase liitumisperioodi korral 360-päevase perioodi (aastane makse) eest vastavalt meie antud juhised.
  6. Tellimuse miinimum periood. Meie teenusega liitudes kohustute tasuma liitumistasu kogu tellimusperioodi eest (Kuutellimuse perioodi puhul 30 päeva ja Aastatellimuse perioodi puhul 360 päeva). Pärast seda perioodi saate otsustada, kas soovite jätkuvalt meie teenuseid kasutada või soovite oma tellimuse tühistada. Kuutellimuse tasumata jätmine on piisav põhjus, et keelduda teile Teenuste osutamisest, kuid see ei vabasta teid tasu maksmise kohustusest.
  7. Automaatne uuendamine. Teate ja nõustute, et teie tellimus ja vastav tellimusperiood uuenevad automaatselt, välja arvatud juhul, kui tühistate oma tellimust enne olemasoleva tellimuse lõppu. Te käesolevaga volitate meid võtma teilt automaatselt tasu iga tellimuse uuendamise eest. Kahtluste vältimiseks me ei uuenda teie tellimust ja selle perioodi ainult juhul, kui teavitate meid oma tühistamissoovist vastavalt käesolevas tingimustes toodud viisil ja korras enne olemasoleva tellimuse aegumist.
  8. Muud tasud. Kuutasu ei sisalda kõiki kulusid, mis tekivad meie teenuste kasutamisel ja esmatasandi abi osutamisel. Meie ja/või meie partnerkliinik võime võtta meie platvormil osutatavate teenuste eest muid tasusid. Näiteks (a) võime pakkuda teile muid lisaväärtusteenuseid lisaks meie teenustele, mis sisalduvad meie tavapärases kuutasus või (b) eriarsti visiidid, teatud analüüsid ja laboratoorsed testid võivad olla saadaval lisatasu eest. Teavitame teid sellistest tasudest enne nende kulude tekkimist. Kui te ei nõustu antud tasudega, võite keelduda vastavate teenuste kasutamisest.
  9. Hinnastamine. Teenuste kasutamisel rakendame maksmise ajal kehtivat hinda, mis on esitatud platvormil.
  10. Omavastutus. Te nõustute, et meil on õigus võtta meie partneri juures teenuste kasutamise eest eraldi tasu (“Omavastutus“). Omavastutuse täpne summa sõltub kasutatavatest teenustest, nagu näiteks millist partnerkliinikut te kasutate, mis teenuseid te vajate, teenuse kasutamise asukoht jne. Omavastutuse konkreetne summa on täpsustatud meie kodulehel ja/või meie spetsialistide poolt enne vastava teenuse kasutamist. Käesolevaga volitate meid võtma teie käest omavastutuse tasu, kasutades meile edastatud makseandmeid.
  11. Allahindlused. Jätame endale õiguse kohaldada allahindlusi ja soodushindu vastavalt oma parimale äranägemisele.

  12. Mõistliku kasutamise põhimõte. Meie teenused ja tellimused on saadaval juhindudes meie mõistliku kasutamise põhimõttest; meie teenused ei ole kättesaadavad piiramatult. Võime piirata teie juurdepääsu meie teenustele, kui leiame, et kasutate meie teenuseid ülemäära. Näiteks: (a) kasutate meie meditsiinilisi konsultatsioone rohkem, kui peetakse mõistlikuks võrreldes tavapärase praktikaga, mis on rohkem kui 10 arsti konsultatsiooni aastas; (b) tühistate ebamõistlikult palju arsti vastuvõtte 24 tunni jooksul enne planeeritud kohtumisaega; või (c) ebamõistlikul hulgal arsti vastuvõttudel osalemata jätmine meid sellest ette teatamata. Kui te seda mõistliku kasutamise põhimõtet ei järgi, on meil õigus keelduda teenuste osutamisest meie partnerkliinikutes ja võtta iga veebipõhise meditsiinilise konsultatsiooni eest 20 eurot konsultatsiooni eest. Lisateabe saamiseks mõistliku kasutamise poliitika kohta võtke meiega ühendust aadressil hello@salu.md.
  13. Tellimuse tühistamine. Kui soovite tellimuse tühistada, peate oma kontosse sisse logima ja selle tühistama. Tühistamise korral ei võta me järgmise tellimusperioodi eest kuutasu. Meil jääb õigus saada olemasoleva liitumisperioodi eest makstud või maksmisele kuuluvaid tasusid, sealhulgas kuutasu. Kahtluste vältimiseks, isegi kui tühistate oma aastatellimuse enne 12 kuu möödumist tellimuse algusest, kohustute siiski oma tellimust säilitama ja maksma kogu 360-päevase tellimusperioodi eest.
  14. Muudatused hinnastamises. Meil on õigus muuta hinnastamist ühepoolselt, oma äranägemise järgi. Hinnastamine kuvatakse meie platvormil või teavitatakse sellest muul viisil enne teenuste kasutamist. Kui muudame teil juba kehtivat hinda, teavitame teid muudatustest üks kuu ette ja teil on õigus selle perioodi jooksul oma tellimus tühistada. Kui te ühekuulise perioodi jooksul oma tellimust ei tühista, nõustute uuendatud hindadega ja volitate meid võtma teilt uuendatud hinnastamisega määratud tasusid.
  15. Makse autoriseerimine. Meie teenusega liitudes volitate meid iga kuu võtma teie maksekaardilt kuutasusid ja muid tasusid vastavalt meie hinnakirjale ja/või käesolevatele tingimustele.
  16. Piisavad rahalised vahendid. Kohustute hoidma oma kontol piisavalt rahalisi vahendeid, et saaksime võtta teilt meie teenuste kasutamisega seotud tasusid. Kui te ei tasu meile võlgnetavaid summasid, võime piirata juurdepääsu meie teenusele ja teavitada kolmandaid isikuid meile võlgnetavast summast. Lisaks nõustute, et võime ühepoolselt (ilma teie nõusolekuta) oma nõuded kolmandatele isikutele võõrandada või lasta neid käsutada.
  17. Valuuta. Kõik tasud arvestatakse ja makstakse eurodes. Meie makseteenuse pakkuja  võib konverteerida kõik meile tehtavad maksed eurodesse.
  18. Maksete protsessor. Olete teadlikud, et me ei salvesta teie kaardiandmeid meie platvormil, vaid edastame need litsentseeritud kolmandast isikust makseteenusepakkujale Stripe, et teie kaardiandmed salvestada ja makseid töödelda. Makse töötlemine toimub Stripe’i poolt määratud protsesside ja reeglite kohaselt.
  19. Raha tagastamine. Kui teil on võetud tasude kohta pretensioone, võite need esitada meile aadressil hello@salu.md 10 tööpäeva jooksul alates nende tasude võtmisest. Jätame endale õiguse mitte rahuldada pärast seda perioodi esitatud kaebusi.
 8. Andmekaitse

  1. Privaatsuspoliitika. Esitades oma andmeid, kasutades meie platvormi ja/või meie teenuseid, nõustute meie privaatsuspoliitikaga (saadaval siin), mis sisaldab lisateavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, juhiseid teie õiguste ja nende õiguste kasutamise kohta. Meie teenust kasutades kinnitate ja nõustute, et teie ja meie vahel on sõlmitud andmetöötlusleping.
  2. Meditsiinilise konsultatsiooni konfidentsiaalsus. Hindame kõrgelt teie privaatsust ja teie ja meditsiinimeeskonna poolt platvormil jagatud andmete tundlikkust. Seetõttu peavad meditsiinimeeskond, teie ja meie hoidma kõiki Platvormil ja/või teenuste osutamise ajal jagatud andmeid rangelt konfidentsiaalsena. Olete teadlikud ja nõustute, et töötleme teie andmeid teie ja meie vahel sõlmitud lepingu alusel, et saaksime teile teenuseid osutada.
 9. Vastutus

  1. Vastutus meie meditsiinimeeskonna poolt antud meditsiinilise nõustamise eest. Kui tervishoiuteenuseid osutab meie meditsiinimeeskond, vastutame meie meditsiinimeeskonna poolt antud nõuannete või soovituste sobivuse, tõhususe või õigsuse eest. Olete teadlikud ja nõustute, et me vastutame otseste, rahaliste ja tõendatud varaliste kahjude eest, mida oleme teile tekitanud. Selguse huvides ei vastuta me mitterahaliste, kaudsete ja/või tõendamata kahjude eest.
  2. Vastutus partnerkliiniku meditsiinilise nõustamise eest. Kui tervishoiuteenuseid pakub meie partnerkliinik, siis olete teadlikud ja nõustute, et meie (Salu) kui tehniline platvorm ei vastuta kolmanda osapoole poolt pakutavate meditsiiniliste nõuannete või tervishoiuga seotud teenuste õigsuse, täpsuse ega sellega seotud tagajärgede eest, sealhulgas partnerkliiniku või nende meditsiinimeeskonna antud nõuannete või soovituste sobivuse, tõhususe või õigsuse eest. Partnerkliinik ja Teid tervisega seotud küsimuses nõustav meditsiinimeeskond vastutavad Teile antud nõuannete täpsuse ja õigsuse eest. Kõiki arstiabi või tervishoiuteenustega seotud kaebusi käsitleb partnerkliinik, kelle meditsiinimeeskond vastavaid teenuseid teile osutas.
  3. Platvormi teenindustase. Me ei anna mistahes garantiisid, lubadusi ega tagatisi meie platvormi ja teenuse toimivuse osas; nõustute, et platvorm toimib nii nagu on (st „as-is“ põhimõttel). Me ei vastuta side- ega andmeteenuste toimimise, teenuste täpsuse, täielikkuse ja toimimise eest. Jätame endale õiguse piirata või peatada oma platvormi või teenuse kasutamist, kui peame seda vajalikuks (näiteks tehniliste uuenduste jaoks). Kui meie platvormis või tootes on teave teenusega seotud teenusetaseme kohta, siis tegu on vaid viitega potentsiaalsele teenusetasemele, kuid mitte kohustus pakkuda platvormi või pakkuda teenust sellel teenusetasemel. Lisaks ei vastuta me teenuste mittekättesaadavuse või suutmatuse eest pakkuda teenuseid, mida on põhjustanud partnerkliinik või nende meditsiinimeeskond.
  4. Vastutuse ulatus. Kui me ei täida oma seadusest ja käesolevatest teenuse tingimustest tulenevaid kohustusi ja te ei riku ühtegi oma kohustust, vastutame ainult teile tekitatud otsese ja rahalise kahju eest, kui need kahjud on piisavalt tõendatud ja dokumenteeritud. Me ei vastuta oma kohustuste rikkumise eest, kui see on osaliselt või täielikult põhjustatud teie poolt käesolevate teenusetingimuste täitmata jätmisest või mittejärgimisest. Meie vastutus on piiratud summaga, mis on võrdne kümnekordse kogutasuga, mille olete meile viimase kaheteistkümne kalendrikuu jooksul maksnud.
 10. Kaebused & Lõpetamine

  1. Kaebuse käsitlemise protsess. Kui teil on meie Teenuste kohta pretensioone, siis palun võtke meiega ühendust aadressil hello@salu.md 10 tööpäeva jooksul alates vastava Teenuse kasutamisest või kättesaamisest. Olete nõus, et pärast nimetatud perioodi teie õigused teenustega seotud kaebustele lõppevad ja jätame endale õiguse teie kaebust mitte menetleda ega rahuldada.
  2. Tagasiside kolmandatele isikutele. Mitte miski käesolevates tingimustes toodu ei piira teie õigust pöörduda tagasiside või kaebuse esitamiseks järgnevate asutuste poole (i) Eesti Tervisekassale (info@tervisekassa.ee); (ii) Terviseamet (info@terviseamet.ee); Sotsiaalministeeriumi tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjon (info@sm.ee); (iii) Eesti Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametin (info@ttja.ee).
  3. Lepingu kestus. See leping on sõlmitud määramata ajaks. Kui teie või meie soovime meievahelised lepingud lõpetada, peab lõpetav pool sellest teist osapoolt teavitama 30 päeva enne vastava liitumisperioodi lõppu. Kõik tasumata tasud tuleb tasuda hiljemalt lepingu kehtivuse viimasel päeval. Juhul kui rikute lepingut ühepoolselt, jätame endale õiguse meievahelised lepingud ilma ette teatamata lõpetada.
  4. Lõpetamine meie poolt. Olenemata eeltoodust on meil õigus leping, sealhulgas teie tellimus ja kõik meilt tellitud Teenused lõpetada, teatades sellest teile 30 päeva ette. Kui olete lõpetamise hetkel tasunud ettemaksu teatud teenuste eest, mida te pole veel saanud, on teil õigus saada tagasi summa, mille olete juba tasunud, kuid mille eest ei ole teenuseid saanud kasutada.
 11. Muu

  1. Suhtlemine. Kogu meievaheline suhtlus (sh juriidiline suhtlus) toimub inglise keeles. Nõustute ja loobute õigusest suhelda eesti keeles või mõnes muus keeles.
  2. Partnerkliiniku tingimused. Alustades meditsiinilist konsultatsiooni või kasutades teenuseid Partnerkliinikus, kinnitate ja nõustute meie vastava partnerkliiniku teenuste tingimuste ja privaatsuspoliitikaga ning sõlmite seega nõuetekohase lepingu meie partnerkliinikuga. Kogu suhtlus meie ja Partnerkliinikuga võib toimuda kas inglise, vene või eesti keeles. Meie partnerkliinikute nimekiri on siin.
  3. Muudatused lepingus. Jätame endale õiguse teenusetingimusi või privaatsuspoliitikat ühepoolselt muuta, avaldades uuendatud teated meie veebisaidil ja teavitades teid sellest 30 päeva ette. Kui te ei nõustu meie teenusetingimuste või privaatsuspoliitikaga, peate peatama platvormi ja meie teenuste kasutamise ning lõpetama meie lepingu, lõpetades oma tellimuse Salu platvormil järgides käesolevates tingimustes toodud tingimusi ja korda.
  4. Kohaldatav seadus ja jurisdiktsioon. Meie platvormi, meie teenuste, käesolevate teenusetingimuste ja privaatsusteatise kasutamisele kohaldatakse Eesti seadusi. Meievahelistest suhetest tulenevaid vaidlusi, mida meil ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendab Harju Maakohus. Juhul, kui asute väljaspool Eestit, kinnitate ja nõustute, et kõik käesolevast Lepingust ja meie suhtest tulenevad vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus.
 12. Ja veel…

  1. Meie teenusetingimused ja privaatsusteatis on saadaval meie veebisaidil https://salu.md. Kui soovite saada meie tingimuste koopiat või soovite meiega muus küsimuses ühendust võtta, võtke meiega ühendust aadressil hello@salu.md.

Säästa oma tellimuselt 30%!

Salu aastase paketiga kasutad meie teenuseid soodsamatel tingimustel.